rose-0.9.5.1: Bindings for the ROSE compilerContentsIndex
ROSE.Sage3.Methods.SgTemplateParameterList
Synopsis
isSgTemplateParameterList :: Typeable a => SgNode a -> IO (Maybe (SgTemplateParameterList ()))
upSgTemplateParameterList :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> SgTemplateParameterList ()
newTemplateParameterList :: IO (SgTemplateParameterList ())
templateParameterListCheckDataMemberPointersIfInMemoryPool :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO ()
templateParameterListClassName :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO String
templateParameterListGetChildIndex :: (Typeable a, Typeable b) => SgTemplateParameterList a -> SgNode b -> IO CLong
templateParameterListGetArgs :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO [SgTemplateParameter ()]
templateParameterListGetChildIndex2 :: (Typeable a, Typeable b) => SgTemplateParameterList a -> SgNode b -> IO CSize
templateParameterListGetNumberOfTraversalSuccessors :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO CSize
templateParameterListGetTraversalSuccessorByIndex :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> CSize -> IO (SgNode ())
templateParameterListGetTraversalSuccessorContainer :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO [SgNode ()]
templateParameterListGetTraversalSuccessorNamesContainer :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO [CString]
templateParameterListIsInMemoryPool :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO Bool
templateParameterListMemoryUsage :: IO CSize
templateParameterListNumberOfNodes :: IO CSize
templateParameterListSageClassName :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO String
templateParameterListSetArgs :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> [SgTemplateParameter ()] -> IO ()
templateParameterListVariantT :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO VariantT
Documentation
isSgTemplateParameterList :: Typeable a => SgNode a -> IO (Maybe (SgTemplateParameterList ()))
Attempts a dynamic cast of the given node to the type SgTemplateParameterList.
upSgTemplateParameterList :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> SgTemplateParameterList ()
Performs an upcast of a SgTemplateParameterList subtype to a SgTemplateParameterList.
newTemplateParameterList :: IO (SgTemplateParameterList ())
Stub for ::SgTemplateParameterList::SgTemplateParameterList of type void ()
templateParameterListCheckDataMemberPointersIfInMemoryPool :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO ()
Stub for ::SgTemplateParameterList::checkDataMemberPointersIfInMemoryPool of type void ()
templateParameterListClassName :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO String
Stub for ::SgTemplateParameterList::class_name of type ::std::string()
templateParameterListGetChildIndex :: (Typeable a, Typeable b) => SgTemplateParameterList a -> SgNode b -> IO CLong
Stub for ::SgTemplateParameterList::getChildIndex of type long (class ::SgNode*)
templateParameterListGetArgs :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO [SgTemplateParameter ()]
Stub for ::SgTemplateParameterList::get_args of type ::SgTemplateParameterPtrList()
templateParameterListGetChildIndex2 :: (Typeable a, Typeable b) => SgTemplateParameterList a -> SgNode b -> IO CSize
Stub for ::SgTemplateParameterList::get_childIndex of type ::size_t(class ::SgNode*)
templateParameterListGetNumberOfTraversalSuccessors :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO CSize
Stub for ::SgTemplateParameterList::get_numberOfTraversalSuccessors of type ::size_t()
templateParameterListGetTraversalSuccessorByIndex :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> CSize -> IO (SgNode ())
Stub for ::SgTemplateParameterList::get_traversalSuccessorByIndex of type class ::SgNode*(::size_t)
templateParameterListGetTraversalSuccessorContainer :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO [SgNode ()]
Stub for ::SgTemplateParameterList::get_traversalSuccessorContainer of type class ::std::vector < SgNode * , allocator< SgNode * > > ()
templateParameterListGetTraversalSuccessorNamesContainer :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO [CString]
Stub for ::SgTemplateParameterList::get_traversalSuccessorNamesContainer of type class ::std::vector < string , allocator< string > > ()
templateParameterListIsInMemoryPool :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO Bool
Stub for ::SgTemplateParameterList::isInMemoryPool of type bool ()
templateParameterListMemoryUsage :: IO CSize
Stub for ::SgTemplateParameterList::memoryUsage of type ::size_t()
templateParameterListNumberOfNodes :: IO CSize
Stub for ::SgTemplateParameterList::numberOfNodes of type ::size_t()
templateParameterListSageClassName :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO String
Stub for ::SgTemplateParameterList::sage_class_name of type const char *()
templateParameterListSetArgs :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> [SgTemplateParameter ()] -> IO ()
Stub for ::SgTemplateParameterList::set_args of type void (::SgTemplateParameterPtrList)
templateParameterListVariantT :: Typeable a => SgTemplateParameterList a -> IO VariantT
Stub for ::SgTemplateParameterList::variantT of type enum ::VariantT()
Produced by Haddock version 2.4.2