ROSE  0.11.87.0
FiniteVarsExprsProductLattice Member List

This is the complete list of members for FiniteVarsExprsProductLattice, including all inherited members.

addVar(const varID &var) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
addVar(const varID &var, Lattice *lat) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
allVarLattice (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
blankVEPL(const DataflowNode &n, const NodeState &state) (defined in FiniteVarsExprsProductLattice)FiniteVarsExprsProductLatticeprotectedvirtual
constVarLattices (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
copy() const (defined in FiniteVarsExprsProductLattice)FiniteVarsExprsProductLatticevirtual
copy(Lattice *that) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticevirtual
copy(const VarsExprsProductLattice *that) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
copy_lattices(std::vector< Lattice * > &newLattices) const (defined in ProductLattice)ProductLattice
filter (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
VarsExprsProductLattice::finiteLattice()=0Latticepure virtual
FiniteProductLattice::FiniteLattice::finiteLattice()FiniteLatticeinlinevirtual
FiniteProductLattice() (defined in FiniteProductLattice)FiniteProductLatticeinline
FiniteProductLattice(const std::vector< Lattice * > &lattices) (defined in FiniteProductLattice)FiniteProductLatticeinline
FiniteProductLattice(const FiniteProductLattice &that) (defined in FiniteProductLattice)FiniteProductLatticeinline
FiniteVarsExprsProductLattice(const DataflowNode &n, const NodeState &state) (defined in FiniteVarsExprsProductLattice)FiniteVarsExprsProductLatticeprotected
FiniteVarsExprsProductLattice(Lattice *perVarLattice, const std::map< varID, Lattice * > &constVarLattices, Lattice *allVarLattice, LiveDeadVarsAnalysis *ldva, const DataflowNode &n, const NodeState &state) (defined in FiniteVarsExprsProductLattice)FiniteVarsExprsProductLattice
FiniteVarsExprsProductLattice(const FiniteVarsExprsProductLattice &that) (defined in FiniteVarsExprsProductLattice)FiniteVarsExprsProductLattice
getAllVars() (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
getLattices() (defined in ProductLattice)ProductLattice
getLevel() (defined in ProductLattice)ProductLatticeinline
getVarIndex(const varID &var) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
getVarLattice(const varID &var) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
incorporateVars(Lattice *that) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticevirtual
init(const std::vector< Lattice * > &lattices) (defined in ProductLattice)ProductLattice
initialize() (defined in ProductLattice)ProductLatticevirtual
initialized (defined in ProductLattice)ProductLatticestatic
lattices (defined in ProductLattice)ProductLatticeprotected
ldva (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
level (defined in ProductLattice)ProductLattice
meetUpdate(Lattice *that) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticevirtual
n (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
operator!=(Lattice *that) (defined in Lattice)Latticeinline
operator!=(Lattice &that) (defined in Lattice)Latticeinline
operator==(Lattice *that) (defined in ProductLattice)ProductLatticevirtual
operator==(Lattice &that) (defined in Lattice)Latticeinline
perVarLattice (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
ProductLattice() (defined in ProductLattice)ProductLattice
ProductLattice(const std::vector< Lattice * > &lattices) (defined in ProductLattice)ProductLattice
project(SgExpression *expr) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticevirtual
remapVars(const std::map< varID, varID > &varNameMap, const Function &newFunc)VarsExprsProductLatticevirtual
remVar(const varID &var) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
state (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
str(std::string indent="") (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticevirtual
uninitialized (defined in ProductLattice)ProductLatticestatic
unProject(SgExpression *expr, Lattice *exprState) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticevirtual
varLatticeIndex (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
VarsExprsProductLattice(const DataflowNode &n, const NodeState &state, bool(*filter)(CFGNode cfgn)) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLatticeprotected
VarsExprsProductLattice(Lattice *perVarLattice, const std::map< varID, Lattice * > &constVarLattices, Lattice *allVarLattice, LiveDeadVarsAnalysis *ldva, const DataflowNode &n, const NodeState &state) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
VarsExprsProductLattice(const VarsExprsProductLattice &that) (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice
verifyFinite() (defined in FiniteProductLattice)FiniteProductLatticeinline
~printable() (defined in printable)printableinlinevirtual
~ProductLattice() (defined in ProductLattice)ProductLattice
~VarsExprsProductLattice() (defined in VarsExprsProductLattice)VarsExprsProductLattice