ROSE  0.11.122.0
LiveVarsLattice Member List

This is the complete list of members for LiveVarsLattice, including all inherited members.

addVar(const varID &var) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
copy() const (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
copy(Lattice *that) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
finiteLattice()FiniteLatticeinlinevirtual
incorporateVars(Lattice *that_arg) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
initialize() (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
isLiveVar(varID var) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
liveVars (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
LiveVarsLattice() (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
LiveVarsLattice(const varID &var) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
LiveVarsLattice(const std::set< varID > &liveVars) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
meetUpdate(Lattice *that_arg) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
operator!=(Lattice *that) (defined in Lattice)Latticeinline
operator!=(Lattice &that) (defined in Lattice)Latticeinline
operator==(Lattice *that) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
operator==(Lattice &that) (defined in Lattice)Latticeinline
project(SgExpression *expr) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
remapVars(const std::map< varID, varID > &varNameMap, const Function &newFunc) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
remVar(const varID &var) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLattice
str(std::string indent="") (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
unProject(SgExpression *expr, Lattice *exprState) (defined in LiveVarsLattice)LiveVarsLatticevirtual
~printable() (defined in printable)printableinlinevirtual