ROSE  0.9.11.56
Public Member Functions | Public Attributes | List of all members
sg::VisitDispatcher< RoseVisitor > Struct Template Reference

Description

template<class RoseVisitor>
struct sg::VisitDispatcher< RoseVisitor >

Definition at line 171 of file sageGeneric.h.

Inheritance diagram for sg::VisitDispatcher< RoseVisitor >:
Inheritance graph
[legend]
Collaboration diagram for sg::VisitDispatcher< RoseVisitor >:
Collaboration graph
[legend]

Public Member Functions

 VisitDispatcher (const RoseVisitor &rosevisitor)
 
void visit (SgNode *n)
 
void visit (SgName *n)
 
void visit (SgSymbolTable *n)
 
void visit (SgPragma *n)
 
void visit (SgModifierNodes *n)
 
void visit (SgConstVolatileModifier *n)
 
void visit (SgStorageModifier *n)
 
void visit (SgAccessModifier *n)
 
void visit (SgFunctionModifier *n)
 
void visit (SgUPC_AccessModifier *n)
 
void visit (SgLinkageModifier *n)
 
void visit (SgSpecialFunctionModifier *n)
 
void visit (SgTypeModifier *n)
 
void visit (SgElaboratedTypeModifier *n)
 
void visit (SgBaseClassModifier *n)
 
void visit (SgDeclarationModifier *n)
 
void visit (SgOpenclAccessModeModifier *n)
 
void visit (SgModifier *n)
 
void visit (Sg_File_Info *n)
 
void visit (SgSourceFile *n)
 
void visit (SgUnknownFile *n)
 
void visit (SgFile *n)
 
void visit (SgFileList *n)
 
void visit (SgDirectory *n)
 
void visit (SgDirectoryList *n)
 
void visit (SgProject *n)
 
void visit (SgOptions *n)
 
void visit (SgUnparse_Info *n)
 
void visit (SgFuncDecl_attr *n)
 
void visit (SgClassDecl_attr *n)
 
void visit (SgTypedefSeq *n)
 
void visit (SgFunctionParameterTypeList *n)
 
void visit (SgTemplateParameter *n)
 
void visit (SgTemplateArgument *n)
 
void visit (SgTemplateParameterList *n)
 
void visit (SgTemplateArgumentList *n)
 
void visit (SgTemplateMemberFunctionDeclaration *n)
 
void visit (SgTemplateFunctionDeclaration *n)
 
void visit (SgTemplateFunctionDefinition *n)
 
void visit (SgTemplateVariableDeclaration *n)
 
void visit (SgTemplateParameterVal *n)
 
void visit (SgTemplateFunctionRefExp *n)
 
void visit (SgTemplateMemberFunctionRefExp *n)
 
void visit (SgTypeTraitBuiltinOperator *n)
 
void visit (SgBitAttribute *n)
 
void visit (SgAttribute *n)
 
void visit (SgBaseClass *n)
 
void visit (SgUndirectedGraphEdge *n)
 
void visit (SgDirectedGraphEdge *n)
 
void visit (SgGraphNode *n)
 
void visit (SgGraphEdge *n)
 
void visit (SgStringKeyedBidirectionalGraph *n)
 
void visit (SgIntKeyedBidirectionalGraph *n)
 
void visit (SgBidirectionalGraph *n)
 
void visit (SgIncidenceDirectedGraph *n)
 
void visit (SgIncidenceUndirectedGraph *n)
 
void visit (SgGraph *n)
 
void visit (SgGraphNodeList *n)
 
void visit (SgGraphEdgeList *n)
 
void visit (SgQualifiedName *n)
 
void visit (SgNameGroup *n)
 
void visit (SgCommonBlockObject *n)
 
void visit (SgDimensionObject *n)
 
void visit (SgDataStatementGroup *n)
 
void visit (SgDataStatementObject *n)
 
void visit (SgDataStatementValue *n)
 
void visit (SgFormatItem *n)
 
void visit (SgFormatItemList *n)
 
void visit (SgTypeTable *n)
 
void visit (SgSupport *n)
 
void visit (SgForStatement *n)
 
void visit (SgMatlabForStatement *n)
 
void visit (SgForInitStatement *n)
 
void visit (SgCatchStatementSeq *n)
 
void visit (SgFunctionParameterList *n)
 
void visit (SgCtorInitializerList *n)
 
void visit (SgBasicBlock *n)
 
void visit (SgGlobal *n)
 
void visit (SgIfStmt *n)
 
void visit (SgFunctionDefinition *n)
 
void visit (SgWhileStmt *n)
 
void visit (SgDoWhileStmt *n)
 
void visit (SgSwitchStatement *n)
 
void visit (SgCatchOptionStmt *n)
 
void visit (SgVariableDeclaration *n)
 
void visit (SgVariableDefinition *n)
 
void visit (SgEnumDeclaration *n)
 
void visit (SgAsmStmt *n)
 
void visit (SgTypedefDeclaration *n)
 
void visit (SgFunctionTypeTable *n)
 
void visit (SgExprStatement *n)
 
void visit (SgLabelStatement *n)
 
void visit (SgCaseOptionStmt *n)
 
void visit (SgTryStmt *n)
 
void visit (SgDefaultOptionStmt *n)
 
void visit (SgBreakStmt *n)
 
void visit (SgContinueStmt *n)
 
void visit (SgReturnStmt *n)
 
void visit (SgGotoStatement *n)
 
void visit (SgSpawnStmt *n)
 
void visit (SgNullStatement *n)
 
void visit (SgVariantStatement *n)
 
void visit (SgPragmaDeclaration *n)
 
void visit (SgTemplateDeclaration *n)
 
void visit (SgTemplateInstantiationDecl *n)
 
void visit (SgTemplateInstantiationDefn *n)
 
void visit (SgTemplateClassDeclaration *n)
 
void visit (SgTemplateClassDefinition *n)
 
void visit (SgTemplateInstantiationFunctionDecl *n)
 
void visit (SgTemplateInstantiationMemberFunctionDecl *n)
 
void visit (SgProgramHeaderStatement *n)
 
void visit (SgProcedureHeaderStatement *n)
 
void visit (SgEntryStatement *n)
 
void visit (SgFortranNonblockedDo *n)
 
void visit (SgInterfaceStatement *n)
 
void visit (SgParameterStatement *n)
 
void visit (SgCommonBlock *n)
 
void visit (SgModuleStatement *n)
 
void visit (SgUseStatement *n)
 
void visit (SgStopOrPauseStatement *n)
 
void visit (SgPrintStatement *n)
 
void visit (SgReadStatement *n)
 
void visit (SgWriteStatement *n)
 
void visit (SgOpenStatement *n)
 
void visit (SgCloseStatement *n)
 
void visit (SgInquireStatement *n)
 
void visit (SgFlushStatement *n)
 
void visit (SgBackspaceStatement *n)
 
void visit (SgRewindStatement *n)
 
void visit (SgEndfileStatement *n)
 
void visit (SgWaitStatement *n)
 
void visit (SgCAFWithTeamStatement *n)
 
void visit (SgFormatStatement *n)
 
void visit (SgFortranDo *n)
 
void visit (SgForAllStatement *n)
 
void visit (SgIOStatement *n)
 
void visit (SgUpcNotifyStatement *n)
 
void visit (SgUpcWaitStatement *n)
 
void visit (SgUpcBarrierStatement *n)
 
void visit (SgUpcFenceStatement *n)
 
void visit (SgUpcForAllStatement *n)
 
void visit (SgOmpParallelStatement *n)
 
void visit (SgOmpSingleStatement *n)
 
void visit (SgOmpSimdStatement *n)
 
void visit (SgOmpTaskStatement *n)
 
void visit (SgOmpForStatement *n)
 
void visit (SgOmpForSimdStatement *n)
 
void visit (SgOmpDoStatement *n)
 
void visit (SgOmpSectionsStatement *n)
 
void visit (SgOmpClauseBodyStatement *n)
 
void visit (SgOmpAtomicStatement *n)
 
void visit (SgOmpMasterStatement *n)
 
void visit (SgOmpSectionStatement *n)
 
void visit (SgOmpOrderedStatement *n)
 
void visit (SgOmpWorkshareStatement *n)
 
void visit (SgOmpCriticalStatement *n)
 
void visit (SgOmpBodyStatement *n)
 
void visit (SgBlockDataStatement *n)
 
void visit (SgImplicitStatement *n)
 
void visit (SgStatementFunctionStatement *n)
 
void visit (SgWhereStatement *n)
 
void visit (SgNullifyStatement *n)
 
void visit (SgEquivalenceStatement *n)
 
void visit (SgDerivedTypeStatement *n)
 
void visit (SgAttributeSpecificationStatement *n)
 
void visit (SgAllocateStatement *n)
 
void visit (SgDeallocateStatement *n)
 
void visit (SgContainsStatement *n)
 
void visit (SgSequenceStatement *n)
 
void visit (SgElseWhereStatement *n)
 
void visit (SgArithmeticIfStatement *n)
 
void visit (SgAssignStatement *n)
 
void visit (SgComputedGotoStatement *n)
 
void visit (SgAssignedGotoStatement *n)
 
void visit (SgNamelistStatement *n)
 
void visit (SgImportStatement *n)
 
void visit (SgAssociateStatement *n)
 
void visit (SgFortranIncludeLine *n)
 
void visit (SgNamespaceDeclarationStatement *n)
 
void visit (SgNamespaceAliasDeclarationStatement *n)
 
void visit (SgNamespaceDefinitionStatement *n)
 
void visit (SgUsingDeclarationStatement *n)
 
void visit (SgUsingDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgTemplateInstantiationDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgClassDeclaration *n)
 
void visit (SgClassDefinition *n)
 
void visit (SgScopeStatement *n)
 
void visit (SgMemberFunctionDeclaration *n)
 
void visit (SgFunctionDeclaration *n)
 
void visit (SgIncludeDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgDefineDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgUndefDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgIfdefDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgIfndefDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgIfDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgDeadIfDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgElseDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgElseifDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgEndifDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgLineDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgWarningDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgErrorDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgEmptyDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgIncludeNextDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgIdentDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgLinemarkerDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgC_PreprocessorDirectiveStatement *n)
 
void visit (SgClinkageStartStatement *n)
 
void visit (SgClinkageEndStatement *n)
 
void visit (SgClinkageDeclarationStatement *n)
 
void visit (SgOmpFlushStatement *n)
 
void visit (SgOmpDeclareSimdStatement *n)
 
void visit (SgOmpBarrierStatement *n)
 
void visit (SgOmpTaskwaitStatement *n)
 
void visit (SgOmpThreadprivateStatement *n)
 
void visit (SgDeclarationStatement *n)
 
void visit (SgExprListExp *n)
 
void visit (SgVarRefExp *n)
 
void visit (SgLabelRefExp *n)
 
void visit (SgClassNameRefExp *n)
 
void visit (SgFunctionRefExp *n)
 
void visit (SgMemberFunctionRefExp *n)
 
void visit (SgFunctionCallExp *n)
 
void visit (SgSizeOfOp *n)
 
void visit (SgUpcLocalsizeofExpression *n)
 
void visit (SgUpcBlocksizeofExpression *n)
 
void visit (SgUpcElemsizeofExpression *n)
 
void visit (SgVarArgStartOp *n)
 
void visit (SgVarArgStartOneOperandOp *n)
 
void visit (SgVarArgOp *n)
 
void visit (SgVarArgEndOp *n)
 
void visit (SgVarArgCopyOp *n)
 
void visit (SgTypeIdOp *n)
 
void visit (SgConditionalExp *n)
 
void visit (SgNewExp *n)
 
void visit (SgDeleteExp *n)
 
void visit (SgThisExp *n)
 
void visit (SgRefExp *n)
 
void visit (SgAggregateInitializer *n)
 
void visit (SgConstructorInitializer *n)
 
void visit (SgAssignInitializer *n)
 
void visit (SgExpressionRoot *n)
 
void visit (SgMinusOp *n)
 
void visit (SgUnaryAddOp *n)
 
void visit (SgNotOp *n)
 
void visit (SgPointerDerefExp *n)
 
void visit (SgAddressOfOp *n)
 
void visit (SgMinusMinusOp *n)
 
void visit (SgPlusPlusOp *n)
 
void visit (SgBitComplementOp *n)
 
void visit (SgRealPartOp *n)
 
void visit (SgImagPartOp *n)
 
void visit (SgConjugateOp *n)
 
void visit (SgCastExp *n)
 
void visit (SgThrowOp *n)
 
void visit (SgArrowExp *n)
 
void visit (SgDotExp *n)
 
void visit (SgDotStarOp *n)
 
void visit (SgArrowStarOp *n)
 
void visit (SgEqualityOp *n)
 
void visit (SgLessThanOp *n)
 
void visit (SgGreaterThanOp *n)
 
void visit (SgNotEqualOp *n)
 
void visit (SgLessOrEqualOp *n)
 
void visit (SgGreaterOrEqualOp *n)
 
void visit (SgAddOp *n)
 
void visit (SgSubtractOp *n)
 
void visit (SgMultiplyOp *n)
 
void visit (SgDivideOp *n)
 
void visit (SgIntegerDivideOp *n)
 
void visit (SgModOp *n)
 
void visit (SgAndOp *n)
 
void visit (SgOrOp *n)
 
void visit (SgBitXorOp *n)
 
void visit (SgBitAndOp *n)
 
void visit (SgBitOrOp *n)
 
void visit (SgCommaOpExp *n)
 
void visit (SgLshiftOp *n)
 
void visit (SgRshiftOp *n)
 
void visit (SgPntrArrRefExp *n)
 
void visit (SgScopeOp *n)
 
void visit (SgAssignOp *n)
 
void visit (SgPlusAssignOp *n)
 
void visit (SgMinusAssignOp *n)
 
void visit (SgAndAssignOp *n)
 
void visit (SgIorAssignOp *n)
 
void visit (SgMultAssignOp *n)
 
void visit (SgDivAssignOp *n)
 
void visit (SgModAssignOp *n)
 
void visit (SgXorAssignOp *n)
 
void visit (SgLshiftAssignOp *n)
 
void visit (SgRshiftAssignOp *n)
 
void visit (SgConcatenationOp *n)
 
void visit (SgBoolValExp *n)
 
void visit (SgStringVal *n)
 
void visit (SgShortVal *n)
 
void visit (SgCharVal *n)
 
void visit (SgUnsignedCharVal *n)
 
void visit (SgWcharVal *n)
 
void visit (SgUnsignedShortVal *n)
 
void visit (SgIntVal *n)
 
void visit (SgEnumVal *n)
 
void visit (SgUnsignedIntVal *n)
 
void visit (SgLongIntVal *n)
 
void visit (SgLongLongIntVal *n)
 
void visit (SgUnsignedLongLongIntVal *n)
 
void visit (SgUnsignedLongVal *n)
 
void visit (SgFloatVal *n)
 
void visit (SgDoubleVal *n)
 
void visit (SgLongDoubleVal *n)
 
void visit (SgUpcThreads *n)
 
void visit (SgUpcMythread *n)
 
void visit (SgComplexVal *n)
 
void visit (SgNullExpression *n)
 
void visit (SgVariantExpression *n)
 
void visit (SgStatementExpression *n)
 
void visit (SgAsmOp *n)
 
void visit (SgCudaKernelExecConfig *n)
 
void visit (SgCudaKernelCallExp *n)
 
void visit (SgSubscriptExpression *n)
 
void visit (SgColonShapeExp *n)
 
void visit (SgAsteriskShapeExp *n)
 
void visit (SgIOItemExpression *n)
 
void visit (SgImpliedDo *n)
 
void visit (SgExponentiationOp *n)
 
void visit (SgUnknownArrayOrFunctionReference *n)
 
void visit (SgActualArgumentExpression *n)
 
void visit (SgUserDefinedBinaryOp *n)
 
void visit (SgPointerAssignOp *n)
 
void visit (SgCAFCoExpression *n)
 
void visit (SgDesignatedInitializer *n)
 
void visit (SgInitializer *n)
 
void visit (SgUserDefinedUnaryOp *n)
 
void visit (SgPseudoDestructorRefExp *n)
 
void visit (SgUnaryOp *n)
 
void visit (SgBinaryOp *n)
 
void visit (SgValueExp *n)
 
void visit (SgRangeExp *n)
 
void visit (SgMatrixTransposeOp *n)
 
void visit (SgVariableSymbol *n)
 
void visit (SgFunctionTypeSymbol *n)
 
void visit (SgClassSymbol *n)
 
void visit (SgTemplateSymbol *n)
 
void visit (SgEnumSymbol *n)
 
void visit (SgEnumFieldSymbol *n)
 
void visit (SgTypedefSymbol *n)
 
void visit (SgMemberFunctionSymbol *n)
 
void visit (SgLabelSymbol *n)
 
void visit (SgDefaultSymbol *n)
 
void visit (SgNamespaceSymbol *n)
 
void visit (SgIntrinsicSymbol *n)
 
void visit (SgModuleSymbol *n)
 
void visit (SgInterfaceSymbol *n)
 
void visit (SgCommonSymbol *n)
 
void visit (SgRenameSymbol *n)
 
void visit (SgFunctionSymbol *n)
 
void visit (SgAsmBinaryAddressSymbol *n)
 
void visit (SgAsmBinaryDataSymbol *n)
 
void visit (SgAliasSymbol *n)
 
void visit (SgSymbol *n)
 
void visit (SgInitializedName *n)
 
void visit (SgOmpOrderedClause *n)
 
void visit (SgOmpNowaitClause *n)
 
void visit (SgOmpUntiedClause *n)
 
void visit (SgOmpMergeableClause *n)
 
void visit (SgOmpDefaultClause *n)
 
void visit (SgOmpCollapseClause *n)
 
void visit (SgOmpIfClause *n)
 
void visit (SgOmpFinalClause *n)
 
void visit (SgOmpPriorityClause *n)
 
void visit (SgOmpNumThreadsClause *n)
 
void visit (SgOmpExpressionClause *n)
 
void visit (SgOmpCopyprivateClause *n)
 
void visit (SgOmpPrivateClause *n)
 
void visit (SgOmpFirstprivateClause *n)
 
void visit (SgOmpSharedClause *n)
 
void visit (SgOmpCopyinClause *n)
 
void visit (SgOmpLastprivateClause *n)
 
void visit (SgOmpReductionClause *n)
 
void visit (SgOmpVariablesClause *n)
 
void visit (SgOmpScheduleClause *n)
 
void visit (SgOmpDependClause *n)
 
void visit (SgOmpClause *n)
 
void visit (SgRenamePair *n)
 
void visit (SgInterfaceBody *n)
 
void visit (SgLocatedNodeSupport *n)
 
void visit (SgToken *n)
 
void visit (SgTypeUnknown *n)
 
void visit (SgTypeChar *n)
 
void visit (SgTypeSignedChar *n)
 
void visit (SgTypeUnsignedChar *n)
 
void visit (SgTypeShort *n)
 
void visit (SgTypeSignedShort *n)
 
void visit (SgTypeUnsignedShort *n)
 
void visit (SgTypeInt *n)
 
void visit (SgTypeSignedInt *n)
 
void visit (SgTypeUnsignedInt *n)
 
void visit (SgTypeLong *n)
 
void visit (SgTypeSignedLong *n)
 
void visit (SgTypeUnsignedLong *n)
 
void visit (SgTypeVoid *n)
 
void visit (SgTypeGlobalVoid *n)
 
void visit (SgTypeWchar *n)
 
void visit (SgTypeFloat *n)
 
void visit (SgTypeDouble *n)
 
void visit (SgTypeLongLong *n)
 
void visit (SgTypeSignedLongLong *n)
 
void visit (SgTypeUnsignedLongLong *n)
 
void visit (SgTypeLongDouble *n)
 
void visit (SgTypeString *n)
 
void visit (SgTypeBool *n)
 
void visit (SgTypeComplex *n)
 
void visit (SgTypeImaginary *n)
 
void visit (SgTypeDefault *n)
 
void visit (SgPointerMemberType *n)
 
void visit (SgReferenceType *n)
 
void visit (SgTypeCAFTeam *n)
 
void visit (SgClassType *n)
 
void visit (SgTemplateType *n)
 
void visit (SgEnumType *n)
 
void visit (SgTypedefType *n)
 
void visit (SgModifierType *n)
 
void visit (SgPartialFunctionModifierType *n)
 
void visit (SgArrayType *n)
 
void visit (SgTypeEllipse *n)
 
void visit (SgTypeCrayPointer *n)
 
void visit (SgPartialFunctionType *n)
 
void visit (SgMemberFunctionType *n)
 
void visit (SgFunctionType *n)
 
void visit (SgPointerType *n)
 
void visit (SgNamedType *n)
 
void visit (SgQualifiedNameType *n)
 
void visit (SgDeclType *n)
 
- Public Member Functions inherited from ROSE_VisitorPatternDefaultBase
void visit (SgBinaryComposite *variable_SgBinaryComposite)
 
void visit (SgIncludeFile *variable_SgIncludeFile)
 
void visit (SgExpBaseClass *variable_SgExpBaseClass)
 
void visit (SgNonrealBaseClass *variable_SgNonrealBaseClass)
 
void visit (SgJavaImportStatementList *variable_SgJavaImportStatementList)
 
void visit (SgJavaClassDeclarationList *variable_SgJavaClassDeclarationList)
 
void visit (SgHeaderFileReport *variable_SgHeaderFileReport)
 
void visit (SgTypeFloat80 *variable_SgTypeFloat80)
 
void visit (SgTypeFloat128 *variable_SgTypeFloat128)
 
void visit (SgTypeMatrix *variable_SgTypeMatrix)
 
void visit (SgTypeTuple *variable_SgTypeTuple)
 
void visit (SgTypeNullptr *variable_SgTypeNullptr)
 
void visit (SgRvalueReferenceType *variable_SgRvalueReferenceType)
 
void visit (SgTypeOfType *variable_SgTypeOfType)
 
void visit (SgTypeUnsigned128bitInteger *variable_SgTypeUnsigned128bitInteger)
 
void visit (SgTypeSigned128bitInteger *variable_SgTypeSigned128bitInteger)
 
void visit (SgTypeLabel *variable_SgTypeLabel)
 
void visit (SgJavaParameterizedType *variable_SgJavaParameterizedType)
 
void visit (SgJavaQualifiedType *variable_SgJavaQualifiedType)
 
void visit (SgJavaWildcardType *variable_SgJavaWildcardType)
 
void visit (SgJavaUnionType *variable_SgJavaUnionType)
 
void visit (SgJavaParameterType *variable_SgJavaParameterType)
 
void visit (SgNonrealType *variable_SgNonrealType)
 
void visit (SgAutoType *variable_SgAutoType)
 
void visit (SgTypeChar16 *variable_SgTypeChar16)
 
void visit (SgTypeChar32 *variable_SgTypeChar32)
 
void visit (SgType *variable_SgType)
 
void visit (SgRangeBasedForStatement *variable_SgRangeBasedForStatement)
 
void visit (SgFunctionParameterScope *variable_SgFunctionParameterScope)
 
void visit (SgDeclarationScope *variable_SgDeclarationScope)
 
void visit (SgStmtDeclarationStatement *variable_SgStmtDeclarationStatement)
 
void visit (SgTemplateTypedefDeclaration *variable_SgTemplateTypedefDeclaration)
 
void visit (SgTemplateInstantiationTypedefDeclaration *variable_SgTemplateInstantiationTypedefDeclaration)
 
void visit (SgNonrealDecl *variable_SgNonrealDecl)
 
void visit (SgWithStatement *variable_SgWithStatement)
 
void visit (SgPythonGlobalStmt *variable_SgPythonGlobalStmt)
 
void visit (SgPythonPrintStmt *variable_SgPythonPrintStmt)
 
void visit (SgPassStatement *variable_SgPassStatement)
 
void visit (SgAssertStmt *variable_SgAssertStmt)
 
void visit (SgExecStatement *variable_SgExecStatement)
 
void visit (SgSyncAllStatement *variable_SgSyncAllStatement)
 
void visit (SgSyncImagesStatement *variable_SgSyncImagesStatement)
 
void visit (SgSyncMemoryStatement *variable_SgSyncMemoryStatement)
 
void visit (SgSyncTeamStatement *variable_SgSyncTeamStatement)
 
void visit (SgLockStatement *variable_SgLockStatement)
 
void visit (SgUnlockStatement *variable_SgUnlockStatement)
 
void visit (SgImageControlStatement *variable_SgImageControlStatement)
 
void visit (SgJovialCompoolStatement *variable_SgJovialCompoolStatement)
 
void visit (SgJovialForThenStatement *variable_SgJovialForThenStatement)
 
void visit (SgOmpTargetStatement *variable_SgOmpTargetStatement)
 
void visit (SgOmpTargetDataStatement *variable_SgOmpTargetDataStatement)
 
void visit (SgJavaThrowStatement *variable_SgJavaThrowStatement)
 
void visit (SgJavaForEachStatement *variable_SgJavaForEachStatement)
 
void visit (SgJavaSynchronizedStatement *variable_SgJavaSynchronizedStatement)
 
void visit (SgJavaLabelStatement *variable_SgJavaLabelStatement)
 
void visit (SgJavaImportStatement *variable_SgJavaImportStatement)
 
void visit (SgJavaPackageDeclaration *variable_SgJavaPackageDeclaration)
 
void visit (SgJavaPackageStatement *variable_SgJavaPackageStatement)
 
void visit (SgAsyncStmt *variable_SgAsyncStmt)
 
void visit (SgFinishStmt *variable_SgFinishStmt)
 
void visit (SgAtStmt *variable_SgAtStmt)
 
void visit (SgAtomicStmt *variable_SgAtomicStmt)
 
void visit (SgWhenStmt *variable_SgWhenStmt)
 
void visit (SgStaticAssertionDeclaration *variable_SgStaticAssertionDeclaration)
 
void visit (SgMicrosoftAttributeDeclaration *variable_SgMicrosoftAttributeDeclaration)
 
void visit (SgEmptyDeclaration *variable_SgEmptyDeclaration)
 
void visit (SgStatement *variable_SgStatement)
 
void visit (SgNonrealRefExp *variable_SgNonrealRefExp)
 
void visit (SgCompoundLiteralExp *variable_SgCompoundLiteralExp)
 
void visit (SgAlignOfOp *variable_SgAlignOfOp)
 
void visit (SgNoexceptOp *variable_SgNoexceptOp)
 
void visit (SgJavaInstanceOfOp *variable_SgJavaInstanceOfOp)
 
void visit (SgJavaMarkerAnnotation *variable_SgJavaMarkerAnnotation)
 
void visit (SgJavaSingleMemberAnnotation *variable_SgJavaSingleMemberAnnotation)
 
void visit (SgJavaNormalAnnotation *variable_SgJavaNormalAnnotation)
 
void visit (SgJavaAnnotation *variable_SgJavaAnnotation)
 
void visit (SgJavaTypeExpression *variable_SgJavaTypeExpression)
 
void visit (SgTypeExpression *variable_SgTypeExpression)
 
void visit (SgLambdaExp *variable_SgLambdaExp)
 
void visit (SgSuperExp *variable_SgSuperExp)
 
void visit (SgClassExp *variable_SgClassExp)
 
void visit (SgCompoundInitializer *variable_SgCompoundInitializer)
 
void visit (SgBracedInitializer *variable_SgBracedInitializer)
 
void visit (SgJavaUnsignedRshiftOp *variable_SgJavaUnsignedRshiftOp)
 
void visit (SgJavaUnsignedRshiftAssignOp *variable_SgJavaUnsignedRshiftAssignOp)
 
void visit (SgIntegerDivideAssignOp *variable_SgIntegerDivideAssignOp)
 
void visit (SgExponentiationAssignOp *variable_SgExponentiationAssignOp)
 
void visit (SgNaryComparisonOp *variable_SgNaryComparisonOp)
 
void visit (SgNaryBooleanOp *variable_SgNaryBooleanOp)
 
void visit (SgChar16Val *variable_SgChar16Val)
 
void visit (SgChar32Val *variable_SgChar32Val)
 
void visit (SgFloat80Val *variable_SgFloat80Val)
 
void visit (SgFloat128Val *variable_SgFloat128Val)
 
void visit (SgNullptrValExp *variable_SgNullptrValExp)
 
void visit (SgVoidVal *variable_SgVoidVal)
 
void visit (SgFunctionParameterRefExp *variable_SgFunctionParameterRefExp)
 
void visit (SgLambdaRefExp *variable_SgLambdaRefExp)
 
void visit (SgTupleExp *variable_SgTupleExp)
 
void visit (SgListExp *variable_SgListExp)
 
void visit (SgDictionaryExp *variable_SgDictionaryExp)
 
void visit (SgKeyDatumPair *variable_SgKeyDatumPair)
 
void visit (SgComprehension *variable_SgComprehension)
 
void visit (SgListComprehension *variable_SgListComprehension)
 
void visit (SgSetComprehension *variable_SgSetComprehension)
 
void visit (SgDictionaryComprehension *variable_SgDictionaryComprehension)
 
void visit (SgMembershipOp *variable_SgMembershipOp)
 
void visit (SgNonMembershipOp *variable_SgNonMembershipOp)
 
void visit (SgIsOp *variable_SgIsOp)
 
void visit (SgIsNotOp *variable_SgIsNotOp)
 
void visit (SgStringConversion *variable_SgStringConversion)
 
void visit (SgYieldExpression *variable_SgYieldExpression)
 
void visit (SgHereExp *variable_SgHereExp)
 
void visit (SgDotDotExp *variable_SgDotDotExp)
 
void visit (SgAtExp *variable_SgAtExp)
 
void visit (SgFinishExp *variable_SgFinishExp)
 
void visit (SgMatrixExp *variable_SgMatrixExp)
 
void visit (SgMagicColonExp *variable_SgMagicColonExp)
 
void visit (SgElementwiseMultiplyOp *variable_SgElementwiseMultiplyOp)
 
void visit (SgPowerOp *variable_SgPowerOp)
 
void visit (SgElementwisePowerOp *variable_SgElementwisePowerOp)
 
void visit (SgElementwiseDivideOp *variable_SgElementwiseDivideOp)
 
void visit (SgLeftDivideOp *variable_SgLeftDivideOp)
 
void visit (SgElementwiseLeftDivideOp *variable_SgElementwiseLeftDivideOp)
 
void visit (SgElementwiseAddOp *variable_SgElementwiseAddOp)
 
void visit (SgElementwiseSubtractOp *variable_SgElementwiseSubtractOp)
 
void visit (SgElementwiseOp *variable_SgElementwiseOp)
 
void visit (SgCompoundAssignOp *variable_SgCompoundAssignOp)
 
void visit (SgNaryOp *variable_SgNaryOp)
 
void visit (SgCallExpression *variable_SgCallExpression)
 
void visit (SgExpression *variable_SgExpression)
 
void visit (SgTemplateVariableSymbol *variable_SgTemplateVariableSymbol)
 
void visit (SgTemplateClassSymbol *variable_SgTemplateClassSymbol)
 
void visit (SgTemplateTypedefSymbol *variable_SgTemplateTypedefSymbol)
 
void visit (SgTemplateFunctionSymbol *variable_SgTemplateFunctionSymbol)
 
void visit (SgTemplateMemberFunctionSymbol *variable_SgTemplateMemberFunctionSymbol)
 
void visit (SgJavaLabelSymbol *variable_SgJavaLabelSymbol)
 
void visit (SgNonrealSymbol *variable_SgNonrealSymbol)
 
void visit (SgAsmArmInstruction *variable_SgAsmArmInstruction)
 
void visit (SgAsmX86Instruction *variable_SgAsmX86Instruction)
 
void visit (SgAsmPowerpcInstruction *variable_SgAsmPowerpcInstruction)
 
void visit (SgAsmMipsInstruction *variable_SgAsmMipsInstruction)
 
void visit (SgAsmM68kInstruction *variable_SgAsmM68kInstruction)
 
void visit (SgAsmInstruction *variable_SgAsmInstruction)
 
void visit (SgAsmOperandList *variable_SgAsmOperandList)
 
void visit (SgAsmBinaryAdd *variable_SgAsmBinaryAdd)
 
void visit (SgAsmBinarySubtract *variable_SgAsmBinarySubtract)
 
void visit (SgAsmBinaryMultiply *variable_SgAsmBinaryMultiply)
 
void visit (SgAsmBinaryDivide *variable_SgAsmBinaryDivide)
 
void visit (SgAsmBinaryMod *variable_SgAsmBinaryMod)
 
void visit (SgAsmBinaryAddPreupdate *variable_SgAsmBinaryAddPreupdate)
 
void visit (SgAsmBinarySubtractPreupdate *variable_SgAsmBinarySubtractPreupdate)
 
void visit (SgAsmBinaryAddPostupdate *variable_SgAsmBinaryAddPostupdate)
 
void visit (SgAsmBinarySubtractPostupdate *variable_SgAsmBinarySubtractPostupdate)
 
void visit (SgAsmBinaryLsl *variable_SgAsmBinaryLsl)
 
void visit (SgAsmBinaryLsr *variable_SgAsmBinaryLsr)
 
void visit (SgAsmBinaryAsr *variable_SgAsmBinaryAsr)
 
void visit (SgAsmBinaryRor *variable_SgAsmBinaryRor)
 
void visit (SgAsmBinaryExpression *variable_SgAsmBinaryExpression)
 
void visit (SgAsmUnaryPlus *variable_SgAsmUnaryPlus)
 
void visit (SgAsmUnaryMinus *variable_SgAsmUnaryMinus)
 
void visit (SgAsmUnaryRrx *variable_SgAsmUnaryRrx)
 
void visit (SgAsmUnaryArmSpecialRegisterList *variable_SgAsmUnaryArmSpecialRegisterList)
 
void visit (SgAsmUnaryExpression *variable_SgAsmUnaryExpression)
 
void visit (SgAsmDirectRegisterExpression *variable_SgAsmDirectRegisterExpression)
 
void visit (SgAsmIndirectRegisterExpression *variable_SgAsmIndirectRegisterExpression)
 
void visit (SgAsmRegisterReferenceExpression *variable_SgAsmRegisterReferenceExpression)
 
void visit (SgAsmRegisterNames *variable_SgAsmRegisterNames)
 
void visit (SgAsmIntegerValueExpression *variable_SgAsmIntegerValueExpression)
 
void visit (SgAsmFloatValueExpression *variable_SgAsmFloatValueExpression)
 
void visit (SgAsmConstantExpression *variable_SgAsmConstantExpression)
 
void visit (SgAsmValueExpression *variable_SgAsmValueExpression)
 
void visit (SgAsmMemoryReferenceExpression *variable_SgAsmMemoryReferenceExpression)
 
void visit (SgAsmControlFlagsExpression *variable_SgAsmControlFlagsExpression)
 
void visit (SgAsmCommonSubExpression *variable_SgAsmCommonSubExpression)
 
void visit (SgAsmRiscOperation *variable_SgAsmRiscOperation)
 
void visit (SgAsmExprListExp *variable_SgAsmExprListExp)
 
void visit (SgAsmExpression *variable_SgAsmExpression)
 
void visit (SgAsmIntegerType *variable_SgAsmIntegerType)
 
void visit (SgAsmFloatType *variable_SgAsmFloatType)
 
void visit (SgAsmScalarType *variable_SgAsmScalarType)
 
void visit (SgAsmVectorType *variable_SgAsmVectorType)
 
void visit (SgAsmType *variable_SgAsmType)
 
void visit (SgAsmFunction *variable_SgAsmFunction)
 
void visit (SgAsmBlock *variable_SgAsmBlock)
 
void visit (SgAsmStaticData *variable_SgAsmStaticData)
 
void visit (SgAsmSynthesizedDataStructureDeclaration *variable_SgAsmSynthesizedDataStructureDeclaration)
 
void visit (SgAsmSynthesizedFieldDeclaration *variable_SgAsmSynthesizedFieldDeclaration)
 
void visit (SgAsmSynthesizedDeclaration *variable_SgAsmSynthesizedDeclaration)
 
void visit (SgAsmStatement *variable_SgAsmStatement)
 
void visit (SgAsmInterpretationList *variable_SgAsmInterpretationList)
 
void visit (SgAsmInterpretation *variable_SgAsmInterpretation)
 
void visit (SgAsmElfFileHeader *variable_SgAsmElfFileHeader)
 
void visit (SgAsmElfSectionTable *variable_SgAsmElfSectionTable)
 
void visit (SgAsmElfSectionTableEntry *variable_SgAsmElfSectionTableEntry)
 
void visit (SgAsmElfSegmentTable *variable_SgAsmElfSegmentTable)
 
void visit (SgAsmElfSegmentTableEntryList *variable_SgAsmElfSegmentTableEntryList)
 
void visit (SgAsmElfSegmentTableEntry *variable_SgAsmElfSegmentTableEntry)
 
void visit (SgAsmElfSymbolSection *variable_SgAsmElfSymbolSection)
 
void visit (SgAsmElfSymbolList *variable_SgAsmElfSymbolList)
 
void visit (SgAsmElfSymbol *variable_SgAsmElfSymbol)
 
void visit (SgAsmElfSymverSection *variable_SgAsmElfSymverSection)
 
void visit (SgAsmElfSymverEntry *variable_SgAsmElfSymverEntry)
 
void visit (SgAsmElfSymverEntryList *variable_SgAsmElfSymverEntryList)
 
void visit (SgAsmElfSymverDefinedSection *variable_SgAsmElfSymverDefinedSection)
 
void visit (SgAsmElfSymverDefinedEntryList *variable_SgAsmElfSymverDefinedEntryList)
 
void visit (SgAsmElfSymverDefinedEntry *variable_SgAsmElfSymverDefinedEntry)
 
void visit (SgAsmElfSymverDefinedAuxList *variable_SgAsmElfSymverDefinedAuxList)
 
void visit (SgAsmElfSymverDefinedAux *variable_SgAsmElfSymverDefinedAux)
 
void visit (SgAsmElfSymverNeededSection *variable_SgAsmElfSymverNeededSection)
 
void visit (SgAsmElfSymverNeededEntryList *variable_SgAsmElfSymverNeededEntryList)
 
void visit (SgAsmElfSymverNeededEntry *variable_SgAsmElfSymverNeededEntry)
 
void visit (SgAsmElfSymverNeededAuxList *variable_SgAsmElfSymverNeededAuxList)
 
void visit (SgAsmElfSymverNeededAux *variable_SgAsmElfSymverNeededAux)
 
void visit (SgAsmElfRelocSection *variable_SgAsmElfRelocSection)
 
void visit (SgAsmElfRelocEntryList *variable_SgAsmElfRelocEntryList)
 
void visit (SgAsmElfRelocEntry *variable_SgAsmElfRelocEntry)
 
void visit (SgAsmElfDynamicSection *variable_SgAsmElfDynamicSection)
 
void visit (SgAsmElfDynamicEntryList *variable_SgAsmElfDynamicEntryList)
 
void visit (SgAsmElfDynamicEntry *variable_SgAsmElfDynamicEntry)
 
void visit (SgAsmElfStringSection *variable_SgAsmElfStringSection)
 
void visit (SgAsmElfStrtab *variable_SgAsmElfStrtab)
 
void visit (SgAsmElfNoteSection *variable_SgAsmElfNoteSection)
 
void visit (SgAsmElfNoteEntryList *variable_SgAsmElfNoteEntryList)
 
void visit (SgAsmElfNoteEntry *variable_SgAsmElfNoteEntry)
 
void visit (SgAsmElfEHFrameSection *variable_SgAsmElfEHFrameSection)
 
void visit (SgAsmElfEHFrameEntryCIList *variable_SgAsmElfEHFrameEntryCIList)
 
void visit (SgAsmElfEHFrameEntryCI *variable_SgAsmElfEHFrameEntryCI)
 
void visit (SgAsmElfEHFrameEntryFDList *variable_SgAsmElfEHFrameEntryFDList)
 
void visit (SgAsmElfEHFrameEntryFD *variable_SgAsmElfEHFrameEntryFD)
 
void visit (SgAsmElfSection *variable_SgAsmElfSection)
 
void visit (SgAsmDOSFileHeader *variable_SgAsmDOSFileHeader)
 
void visit (SgAsmDOSExtendedHeader *variable_SgAsmDOSExtendedHeader)
 
void visit (SgAsmPEFileHeader *variable_SgAsmPEFileHeader)
 
void visit (SgAsmPERVASizePairList *variable_SgAsmPERVASizePairList)
 
void visit (SgAsmPERVASizePair *variable_SgAsmPERVASizePair)
 
void visit (SgAsmPEImportItem *variable_SgAsmPEImportItem)
 
void visit (SgAsmPEImportItemList *variable_SgAsmPEImportItemList)
 
void visit (SgAsmPEImportDirectory *variable_SgAsmPEImportDirectory)
 
void visit (SgAsmPEImportDirectoryList *variable_SgAsmPEImportDirectoryList)
 
void visit (SgAsmPEImportSection *variable_SgAsmPEImportSection)
 
void visit (SgAsmPEExportSection *variable_SgAsmPEExportSection)
 
void visit (SgAsmPEExportDirectory *variable_SgAsmPEExportDirectory)
 
void visit (SgAsmPEExportEntryList *variable_SgAsmPEExportEntryList)
 
void visit (SgAsmPEExportEntry *variable_SgAsmPEExportEntry)
 
void visit (SgAsmPEStringSection *variable_SgAsmPEStringSection)
 
void visit (SgAsmPESectionTable *variable_SgAsmPESectionTable)
 
void visit (SgAsmPESectionTableEntry *variable_SgAsmPESectionTableEntry)
 
void visit (SgAsmPESection *variable_SgAsmPESection)
 
void visit (SgAsmCoffSymbolTable *variable_SgAsmCoffSymbolTable)
 
void visit (SgAsmCoffSymbolList *variable_SgAsmCoffSymbolList)
 
void visit (SgAsmCoffSymbol *variable_SgAsmCoffSymbol)
 
void visit (SgAsmCoffStrtab *variable_SgAsmCoffStrtab)
 
void visit (SgAsmNEFileHeader *variable_SgAsmNEFileHeader)
 
void visit (SgAsmNEEntryTable *variable_SgAsmNEEntryTable)
 
void visit (SgAsmNEEntryPoint *variable_SgAsmNEEntryPoint)
 
void visit (SgAsmNESectionTable *variable_SgAsmNESectionTable)
 
void visit (SgAsmNESectionTableEntry *variable_SgAsmNESectionTableEntry)
 
void visit (SgAsmNERelocTable *variable_SgAsmNERelocTable)
 
void visit (SgAsmNERelocEntry *variable_SgAsmNERelocEntry)
 
void visit (SgAsmNENameTable *variable_SgAsmNENameTable)
 
void visit (SgAsmNEModuleTable *variable_SgAsmNEModuleTable)
 
void visit (SgAsmNEStringTable *variable_SgAsmNEStringTable)
 
void visit (SgAsmNESection *variable_SgAsmNESection)
 
void visit (SgAsmLEFileHeader *variable_SgAsmLEFileHeader)
 
void visit (SgAsmLEEntryTable *variable_SgAsmLEEntryTable)
 
void visit (SgAsmLEEntryPoint *variable_SgAsmLEEntryPoint)
 
void visit (SgAsmLESectionTable *variable_SgAsmLESectionTable)
 
void visit (SgAsmLESectionTableEntry *variable_SgAsmLESectionTableEntry)
 
void visit (SgAsmLERelocTable *variable_SgAsmLERelocTable)
 
void visit (SgAsmLENameTable *variable_SgAsmLENameTable)
 
void visit (SgAsmLEPageTable *variable_SgAsmLEPageTable)
 
void visit (SgAsmLEPageTableEntry *variable_SgAsmLEPageTableEntry)
 
void visit (SgAsmLESection *variable_SgAsmLESection)
 
void visit (SgAsmDwarfArrayType *variable_SgAsmDwarfArrayType)
 
void visit (SgAsmDwarfClassType *variable_SgAsmDwarfClassType)
 
void visit (SgAsmDwarfEntryPoint *variable_SgAsmDwarfEntryPoint)
 
void visit (SgAsmDwarfEnumerationType *variable_SgAsmDwarfEnumerationType)
 
void visit (SgAsmDwarfFormalParameter *variable_SgAsmDwarfFormalParameter)
 
void visit (SgAsmDwarfImportedDeclaration *variable_SgAsmDwarfImportedDeclaration)
 
void visit (SgAsmDwarfLabel *variable_SgAsmDwarfLabel)
 
void visit (SgAsmDwarfLexicalBlock *variable_SgAsmDwarfLexicalBlock)
 
void visit (SgAsmDwarfMember *variable_SgAsmDwarfMember)
 
void visit (SgAsmDwarfPointerType *variable_SgAsmDwarfPointerType)
 
void visit (SgAsmDwarfReferenceType *variable_SgAsmDwarfReferenceType)
 
void visit (SgAsmDwarfCompilationUnit *variable_SgAsmDwarfCompilationUnit)
 
void visit (SgAsmDwarfStringType *variable_SgAsmDwarfStringType)
 
void visit (SgAsmDwarfStructureType *variable_SgAsmDwarfStructureType)
 
void visit (SgAsmDwarfSubroutineType *variable_SgAsmDwarfSubroutineType)
 
void visit (SgAsmDwarfTypedef *variable_SgAsmDwarfTypedef)
 
void visit (SgAsmDwarfUnionType *variable_SgAsmDwarfUnionType)
 
void visit (SgAsmDwarfUnspecifiedParameters *variable_SgAsmDwarfUnspecifiedParameters)
 
void visit (SgAsmDwarfVariant *variable_SgAsmDwarfVariant)
 
void visit (SgAsmDwarfCommonBlock *variable_SgAsmDwarfCommonBlock)
 
void visit (SgAsmDwarfCommonInclusion *variable_SgAsmDwarfCommonInclusion)
 
void visit (SgAsmDwarfInheritance *variable_SgAsmDwarfInheritance)
 
void visit (SgAsmDwarfInlinedSubroutine *variable_SgAsmDwarfInlinedSubroutine)
 
void visit (SgAsmDwarfModule *variable_SgAsmDwarfModule)
 
void visit (SgAsmDwarfPtrToMemberType *variable_SgAsmDwarfPtrToMemberType)
 
void visit (SgAsmDwarfSetType *variable_SgAsmDwarfSetType)
 
void visit (SgAsmDwarfSubrangeType *variable_SgAsmDwarfSubrangeType)
 
void visit (SgAsmDwarfWithStmt *variable_SgAsmDwarfWithStmt)
 
void visit (SgAsmDwarfAccessDeclaration *variable_SgAsmDwarfAccessDeclaration)
 
void visit (SgAsmDwarfBaseType *variable_SgAsmDwarfBaseType)
 
void visit (SgAsmDwarfCatchBlock *variable_SgAsmDwarfCatchBlock)
 
void visit (SgAsmDwarfConstType *variable_SgAsmDwarfConstType)
 
void visit (SgAsmDwarfConstant *variable_SgAsmDwarfConstant)
 
void visit (SgAsmDwarfEnumerator *variable_SgAsmDwarfEnumerator)
 
void visit (SgAsmDwarfFileType *variable_SgAsmDwarfFileType)
 
void visit (SgAsmDwarfFriend *variable_SgAsmDwarfFriend)
 
void visit (SgAsmDwarfNamelist *variable_SgAsmDwarfNamelist)
 
void visit (SgAsmDwarfNamelistItem *variable_SgAsmDwarfNamelistItem)
 
void visit (SgAsmDwarfPackedType *variable_SgAsmDwarfPackedType)
 
void visit (SgAsmDwarfSubprogram *variable_SgAsmDwarfSubprogram)
 
void visit (SgAsmDwarfTemplateTypeParameter *variable_SgAsmDwarfTemplateTypeParameter)
 
void visit (SgAsmDwarfTemplateValueParameter *variable_SgAsmDwarfTemplateValueParameter)
 
void visit (SgAsmDwarfThrownType *variable_SgAsmDwarfThrownType)
 
void visit (SgAsmDwarfTryBlock *variable_SgAsmDwarfTryBlock)
 
void visit (SgAsmDwarfVariantPart *variable_SgAsmDwarfVariantPart)
 
void visit (SgAsmDwarfVariable *variable_SgAsmDwarfVariable)
 
void visit (SgAsmDwarfVolatileType *variable_SgAsmDwarfVolatileType)
 
void visit (SgAsmDwarfDwarfProcedure *variable_SgAsmDwarfDwarfProcedure)
 
void visit (SgAsmDwarfRestrictType *variable_SgAsmDwarfRestrictType)
 
void visit (SgAsmDwarfInterfaceType *variable_SgAsmDwarfInterfaceType)
 
void visit (SgAsmDwarfNamespace *variable_SgAsmDwarfNamespace)
 
void visit (SgAsmDwarfImportedModule *variable_SgAsmDwarfImportedModule)
 
void visit (SgAsmDwarfUnspecifiedType *variable_SgAsmDwarfUnspecifiedType)
 
void visit (SgAsmDwarfPartialUnit *variable_SgAsmDwarfPartialUnit)
 
void visit (SgAsmDwarfImportedUnit *variable_SgAsmDwarfImportedUnit)
 
void visit (SgAsmDwarfMutableType *variable_SgAsmDwarfMutableType)
 
void visit (SgAsmDwarfCondition *variable_SgAsmDwarfCondition)
 
void visit (SgAsmDwarfSharedType *variable_SgAsmDwarfSharedType)
 
void visit (SgAsmDwarfFormatLabel *variable_SgAsmDwarfFormatLabel)
 
void visit (SgAsmDwarfFunctionTemplate *variable_SgAsmDwarfFunctionTemplate)
 
void visit (SgAsmDwarfClassTemplate *variable_SgAsmDwarfClassTemplate)
 
void visit (SgAsmDwarfUpcSharedType *variable_SgAsmDwarfUpcSharedType)
 
void visit (SgAsmDwarfUpcStrictType *variable_SgAsmDwarfUpcStrictType)
 
void visit (SgAsmDwarfUpcRelaxedType *variable_SgAsmDwarfUpcRelaxedType)
 
void visit (SgAsmDwarfUnknownConstruct *variable_SgAsmDwarfUnknownConstruct)
 
void visit (SgAsmDwarfConstruct *variable_SgAsmDwarfConstruct)
 
void visit (SgAsmDwarfMacroList *variable_SgAsmDwarfMacroList)
 
void visit (SgAsmDwarfMacro *variable_SgAsmDwarfMacro)
 
void visit (SgAsmDwarfLine *variable_SgAsmDwarfLine)
 
void visit (SgAsmDwarfLineList *variable_SgAsmDwarfLineList)
 
void visit (SgAsmDwarfConstructList *variable_SgAsmDwarfConstructList)
 
void visit (SgAsmDwarfCompilationUnitList *variable_SgAsmDwarfCompilationUnitList)
 
void visit (SgAsmDwarfInformation *variable_SgAsmDwarfInformation)
 
void visit (SgAsmStringStorage *variable_SgAsmStringStorage)
 
void visit (SgAsmBasicString *variable_SgAsmBasicString)
 
void visit (SgAsmStoredString *variable_SgAsmStoredString)
 
void visit (SgAsmGenericString *variable_SgAsmGenericString)
 
void visit (SgAsmGenericHeaderList *variable_SgAsmGenericHeaderList)
 
void visit (SgAsmGenericHeader *variable_SgAsmGenericHeader)
 
void visit (SgAsmGenericSymbolList *variable_SgAsmGenericSymbolList)
 
void visit (SgAsmGenericSymbol *variable_SgAsmGenericSymbol)
 
void visit (SgAsmGenericStrtab *variable_SgAsmGenericStrtab)
 
void visit (SgAsmGenericSectionList *variable_SgAsmGenericSectionList)
 
void visit (SgAsmGenericSection *variable_SgAsmGenericSection)
 
void visit (SgAsmGenericDLLList *variable_SgAsmGenericDLLList)
 
void visit (SgAsmGenericDLL *variable_SgAsmGenericDLL)
 
void visit (SgAsmGenericFormat *variable_SgAsmGenericFormat)
 
void visit (SgAsmGenericFileList *variable_SgAsmGenericFileList)
 
void visit (SgAsmGenericFile *variable_SgAsmGenericFile)
 
void visit (SgAsmExecutableFileFormat *variable_SgAsmExecutableFileFormat)
 
void visit (SgAsmNode *variable_SgAsmNode)
 
void visit (SgLambdaCapture *variable_SgLambdaCapture)
 
void visit (SgLambdaCaptureList *variable_SgLambdaCaptureList)
 
void visit (SgJavaMemberValuePair *variable_SgJavaMemberValuePair)
 
void visit (SgOmpBeginClause *variable_SgOmpBeginClause)
 
void visit (SgOmpEndClause *variable_SgOmpEndClause)
 
void visit (SgOmpAtomicClause *variable_SgOmpAtomicClause)
 
void visit (SgOmpProcBindClause *variable_SgOmpProcBindClause)
 
void visit (SgOmpInbranchClause *variable_SgOmpInbranchClause)
 
void visit (SgOmpNotinbranchClause *variable_SgOmpNotinbranchClause)
 
void visit (SgOmpDeviceClause *variable_SgOmpDeviceClause)
 
void visit (SgOmpSafelenClause *variable_SgOmpSafelenClause)
 
void visit (SgOmpSimdlenClause *variable_SgOmpSimdlenClause)
 
void visit (SgOmpMapClause *variable_SgOmpMapClause)
 
void visit (SgOmpLinearClause *variable_SgOmpLinearClause)
 
void visit (SgOmpUniformClause *variable_SgOmpUniformClause)
 
void visit (SgOmpAlignedClause *variable_SgOmpAlignedClause)
 
void visit (SgHeaderFileBody *variable_SgHeaderFileBody)
 
void visit (SgUntypedUnaryOperator *variable_SgUntypedUnaryOperator)
 
void visit (SgUntypedBinaryOperator *variable_SgUntypedBinaryOperator)
 
void visit (SgUntypedExprListExpression *variable_SgUntypedExprListExpression)
 
void visit (SgUntypedNamedExpression *variable_SgUntypedNamedExpression)
 
void visit (SgUntypedNullExpression *variable_SgUntypedNullExpression)
 
void visit (SgUntypedValueExpression *variable_SgUntypedValueExpression)
 
void visit (SgUntypedArrayReferenceExpression *variable_SgUntypedArrayReferenceExpression)
 
void visit (SgUntypedSubscriptExpression *variable_SgUntypedSubscriptExpression)
 
void visit (SgUntypedOtherExpression *variable_SgUntypedOtherExpression)
 
void visit (SgUntypedFunctionCallOrArrayReferenceExpression *variable_SgUntypedFunctionCallOrArrayReferenceExpression)
 
void visit (SgUntypedReferenceExpression *variable_SgUntypedReferenceExpression)
 
void visit (SgUntypedExpression *variable_SgUntypedExpression)
 
void visit (SgUntypedNameListDeclaration *variable_SgUntypedNameListDeclaration)
 
void visit (SgUntypedImplicitDeclaration *variable_SgUntypedImplicitDeclaration)
 
void visit (SgUntypedVariableDeclaration *variable_SgUntypedVariableDeclaration)
 
void visit (SgUntypedProgramHeaderDeclaration *variable_SgUntypedProgramHeaderDeclaration)
 
void visit (SgUntypedSubroutineDeclaration *variable_SgUntypedSubroutineDeclaration)
 
void visit (SgUntypedInterfaceDeclaration *variable_SgUntypedInterfaceDeclaration)
 
void visit (SgUntypedUseStatement *variable_SgUntypedUseStatement)
 
void visit (SgUntypedInitializedNameListDeclaration *variable_SgUntypedInitializedNameListDeclaration)
 
void visit (SgUntypedNullDeclaration *variable_SgUntypedNullDeclaration)
 
void visit (SgUntypedNullStatement *variable_SgUntypedNullStatement)
 
void visit (SgUntypedLabelStatement *variable_SgUntypedLabelStatement)
 
void visit (SgUntypedIfStatement *variable_SgUntypedIfStatement)
 
void visit (SgUntypedCaseStatement *variable_SgUntypedCaseStatement)
 
void visit (SgUntypedLoopStatement *variable_SgUntypedLoopStatement)
 
void visit (SgUntypedWhileStatement *variable_SgUntypedWhileStatement)
 
void visit (SgUntypedForStatement *variable_SgUntypedForStatement)
 
void visit (SgUntypedForAllStatement *variable_SgUntypedForAllStatement)
 
void visit (SgUntypedExitStatement *variable_SgUntypedExitStatement)
 
void visit (SgUntypedGotoStatement *variable_SgUntypedGotoStatement)
 
void visit (SgUntypedProcedureCallStatement *variable_SgUntypedProcedureCallStatement)
 
void visit (SgUntypedReturnStatement *variable_SgUntypedReturnStatement)
 
void visit (SgUntypedExtendedReturnStatement *variable_SgUntypedExtendedReturnStatement)
 
void visit (SgUntypedStopStatement *variable_SgUntypedStopStatement)
 
void visit (SgUntypedAcceptStatement *variable_SgUntypedAcceptStatement)
 
void visit (SgUntypedEntryCallStatement *variable_SgUntypedEntryCallStatement)
 
void visit (SgUntypedRequeueStatement *variable_SgUntypedRequeueStatement)
 
void visit (SgUntypedDelayUntilStatement *variable_SgUntypedDelayUntilStatement)
 
void visit (SgUntypedDelayRelativeStatement *variable_SgUntypedDelayRelativeStatement)
 
void visit (SgUntypedTerminateAlternativeStatement *variable_SgUntypedTerminateAlternativeStatement)
 
void visit (SgUntypedSelectiveAcceptStatement *variable_SgUntypedSelectiveAcceptStatement)
 
void visit (SgUntypedTimedEntryCallStatement *variable_SgUntypedTimedEntryCallStatement)
 
void visit (SgUntypedConditionalEntryCallStatement *variable_SgUntypedConditionalEntryCallStatement)
 
void visit (SgUntypedAsynchronousSelectStatement *variable_SgUntypedAsynchronousSelectStatement)
 
void visit (SgUntypedAbortStatement *variable_SgUntypedAbortStatement)
 
void visit (SgUntypedRaiseStatement *variable_SgUntypedRaiseStatement)
 
void visit (SgUntypedCodeStatement *variable_SgUntypedCodeStatement)
 
void visit (SgUntypedFunctionDeclaration *variable_SgUntypedFunctionDeclaration)
 
void visit (SgUntypedModuleDeclaration *variable_SgUntypedModuleDeclaration)
 
void visit (SgUntypedSubmoduleDeclaration *variable_SgUntypedSubmoduleDeclaration)
 
void visit (SgUntypedBlockDataDeclaration *variable_SgUntypedBlockDataDeclaration)
 
void visit (SgUntypedPackageDeclaration *variable_SgUntypedPackageDeclaration)
 
void visit (SgUntypedTaskDeclaration *variable_SgUntypedTaskDeclaration)
 
void visit (SgUntypedStructureDeclaration *variable_SgUntypedStructureDeclaration)
 
void visit (SgUntypedExceptionDeclaration *variable_SgUntypedExceptionDeclaration)
 
void visit (SgUntypedExceptionHandlerDeclaration *variable_SgUntypedExceptionHandlerDeclaration)
 
void visit (SgUntypedUnitDeclaration *variable_SgUntypedUnitDeclaration)
 
void visit (SgUntypedDirectiveDeclaration *variable_SgUntypedDirectiveDeclaration)
 
void visit (SgUntypedDeclarationStatement *variable_SgUntypedDeclarationStatement)
 
void visit (SgUntypedAssignmentStatement *variable_SgUntypedAssignmentStatement)
 
void visit (SgUntypedBlockStatement *variable_SgUntypedBlockStatement)
 
void visit (SgUntypedExpressionStatement *variable_SgUntypedExpressionStatement)
 
void visit (SgUntypedFunctionCallStatement *variable_SgUntypedFunctionCallStatement)
 
void visit (SgUntypedImageControlStatement *variable_SgUntypedImageControlStatement)
 
void visit (SgUntypedNamedStatement *variable_SgUntypedNamedStatement)
 
void visit (SgUntypedOtherStatement *variable_SgUntypedOtherStatement)
 
void visit (SgUntypedFunctionScope *variable_SgUntypedFunctionScope)
 
void visit (SgUntypedModuleScope *variable_SgUntypedModuleScope)
 
void visit (SgUntypedGlobalScope *variable_SgUntypedGlobalScope)
 
void visit (SgUntypedScope *variable_SgUntypedScope)
 
void visit (SgUntypedStatement *variable_SgUntypedStatement)
 
void visit (SgUntypedArrayType *variable_SgUntypedArrayType)
 
void visit (SgUntypedType *variable_SgUntypedType)
 
void visit (SgUntypedName *variable_SgUntypedName)
 
void visit (SgUntypedNameList *variable_SgUntypedNameList)
 
void visit (SgUntypedToken *variable_SgUntypedToken)
 
void visit (SgUntypedTokenPair *variable_SgUntypedTokenPair)
 
void visit (SgUntypedTokenList *variable_SgUntypedTokenList)
 
void visit (SgUntypedTokenPairList *variable_SgUntypedTokenPairList)
 
void visit (SgUntypedAttribute *variable_SgUntypedAttribute)
 
void visit (SgUntypedInitializedName *variable_SgUntypedInitializedName)
 
void visit (SgUntypedFile *variable_SgUntypedFile)
 
void visit (SgUntypedStatementList *variable_SgUntypedStatementList)
 
void visit (SgUntypedDeclarationStatementList *variable_SgUntypedDeclarationStatementList)
 
void visit (SgUntypedFunctionDeclarationList *variable_SgUntypedFunctionDeclarationList)
 
void visit (SgUntypedInitializedNameList *variable_SgUntypedInitializedNameList)
 
void visit (SgUntypedNode *variable_SgUntypedNode)
 
void visit (SgLocatedNode *variable_SgLocatedNode)
 
void visit (SgAterm *variable_SgAterm)
 
- Public Member Functions inherited from ROSE_VisitorPattern
virtual void visitDefault (SgNode *)
 

Public Attributes

RoseVisitor rv
 

The documentation for this struct was generated from the following file: